Thông tin chung
Trò chơi
Chợ
Chương trình giới thiệu
Câu hỏi thường gặp

"Tại sao tài khoản của tôi ở chế độ demo?"

Tài khoản demo là loại tài khoản dành cho người dùng chưa nạp lại số dư của mình. Tài khoản demo không có quyền truy cập vào FreeCoins và rút tiền. Nếu tài khoản đồng không hoạt động trong 30 ngày, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ demo. Để loại bỏ hạn chế này, cần phải gửi tiền bằng bất kỳ phương thức có sẵn nào cho bất kỳ số tiền nào.